Blog entry

Cách viết một outline đơn giản

Outline là gì?

Outline hay Dàn ý là một tờ tóm tắt mô tả cấu trúc của một bài nói hay một bài viết. Outline thường đơn giản, chỉ nêu các ý chính theo một trật tự rõ ràng. Thứ tự sắp xếp các ý trong outline tùy thuộc vào chủ đề chính sắp nói / viết, các đại ý làm rõ chủ đề và mối quan hệ giữa các đại ý đó.

Viết outline là công việc cực kỳ quan trọng của các cộng tác viên Content AZ. Outline giúp cộng tác viên dễ dàng trình bày ý tưởng của mình, đồng thời khách hàng cũng hiểu được Content AZ sẽ viết gì cho bài viết họ đặt hàng.

Trật tự của Outline

Có rất nhiều cách để sắp xếp trật tự các phần khác nhau trong một chủ đề. Dễ nhất là sắp xếp các ý theo trật tự thời gian và không gian. Thông thường nhất, người ta bố cục các ý theo thứ tự từ phổ quát đến chi tiết (general to the specific). Chủ ý được nêu ra trước, và các ví dụ được nêu ra sau nhằm giải thích cho chủ ý được nói đến ở đầu.

Câu chủ đề

Lên outline cho bài viếtOutline thường chỉ bao gồm các câu chủ đề. Câu chủ đề nêu bật lên ý chính của cả đoạn văn hoặc nhiều đoạn văn. Câu chủ đề thường đầy đủ về mặt ngữ nghĩa, chính xác về mặt văn phạm và thường rất ngắn gọn.

Các cách viết Outline thông dụng

Có hai cách viết outline. Cách thứ nhất, người ta viết các từ khóa, cụm từ hoặc một câu không hoàn chỉnh dùng để gợi nhớ tới chủ ý của đoạn văn. Cách này thường dùng cho các bài nói, phát biểu hoặc thuyết trình. Các thứ hai, người ta viết một câu văn hoàn chỉnh về mặt ngữ nghĩa để nói đến chủ đề của đoạn văn. Cách này thường dùng để viết văn, báo chí.

Các chú ý khi viết outline

 • Tách chủ đề ra thành một danh sách các ý được đánh dấu bằng số hoặc chữ cái.
 • Không nên dùng cả hai cách viết outline đã nêu bên trên vào một outline. Chỉ nên dùng một cách thôi, hoặc là câu hoàn chỉnh, hoặc là các từ, cụm từ ngắn.

Dưới đây là hai outline mẫu cho hai cách viết outline nói trên.

Choices in College and After

Từ khóa: The decisions I have to make in choosing college courses, depend on larger questions I am beginning to ask myself about my life’s work.

 1. Two decisions described
  1. Art history or chemistry
   1. Professional considerations
   2. Personal considerations
  2. B. A third year of French?
   1. Practical advantages of knowing a  foreign  language
   2. Intellectual advantages
   3. The issue of necessity
 2. Definition of the problem
  1. Decisions about occupation
  2. Decisions about a kind of life to lead
 3. Temporary resolution of the problem
  1. To hold open a professional possibility: chemistry
  2. To take advantage of cultural gains already made: French

Câu hoàn chỉnh: The decisions I have to make in choosing college courses, depend on larger questions I am beginning to ask myself about my life’s work.

 1. I. I have two decisions to make with respect to choosing college courses in the immediate future.
  1. One is whether to elect a course in art history or in chemistry.
   1. One time in my life, I planned to be a chemical engineer professionally.
   2. On the other hand, I enjoy art and plan to travel and see more of it.
  2. The second decision is whether to continue a third year of French beyond the basic college requirement.
   1. French might be useful both in engineering and travel.
   2. Furthermore, I am eager to read good books which are written in French.
   3. How necessary are these considerations in the light of other courses I might take instead?
 2. II. My problem can be put in the form of a dilemma involving larger questions about my whole future.
  1. On the one hand I want to hold a highly-trained position in a lucrative profession.
  2. On the other hand I want to lead a certain kind of life, with capacities for values not connected with the making of money.
 3. III. I will have to make a decision balancing the conflicting needs I have described.
  1. I will hold open the professional possibilities by electing chemistry.
  2. I will improve and solidify what cultural proficiency in another language I have already gained, by electing French.

Xem thêm bài How to Write an OutlineWikipedia

Blog Category: